LCHF kost
Introduktion och fakta om LCHF-kost

Fråga

Hur kan jag kolla om jag har gått in i "ketos" ??

Svar

Hej!

Det absolut säkraste sättet att få reda på om man befinner sig i ketos är att mäta ketonkroppar i blodet. Detta görs vid enstaka sjukdomar på sjukhus och ingenting man behöver hålla på med om man följer LCHF. Därmed så skulle jag vilja säga att det mest rimliga sättet att få reda på om man är i ketos är att köpa så kallade Ketostix på apoteket. Detta är stickor som mäter halten ketoner i urinen. Normalt sett används de som en varningsklocka för personer som lider av insulinbehandlad diabetes men fungerar precis lika bra för en person som följer en lågkolhydratkost. Problemet kan dock vara att dessa stickor inte finns hemma på apoteket utan måste beställas. Tycker man att detta är en krånglig procedur så går det bra att beställa Ketostrix själv direkt på nätet:

http://allt-fraktfritt.com/ketostix-25/ketostix-50-st-reagensstickor-79.html

Många känner dock själva att de befinner sig i ketos genom att deras andedräkt blir mer acetonliknande. Uppfattar man inte det här själv så brukar det inte ta långt tid innan någon annan påpekar det. Vissa upplever en metallsmak i munnen. Det är heller inte helt ovanligt att man känner när ketosen drar igång på allvar genom att man får en allt ökad energi och känner sig klarare i huvudet.


 
Kommentarer
 
 
Marina  (www.facebook.com/profile.php?id=100003469644109)
 

sf6ndag, mars 17, 2013 Hej!He4r kommer en unepprnipg fre5n Kostre5dgivarna. Efter denna kommer jag att svara de4r. Hoppas att det e4r ok. He4r kommer mina funderingar:Hej igen!Jag e4lskar sakliga diskussioner. Det e4r se5 vi utvecklas. Jag uppskattar ne4r det finns olikheter och olika inriktningar. Det e4r se5 vi utvecklas. Jag ser inte ne5gon konkurrens mellan mig och Martina. Jag har aldrig skrivit ett enda negativt ord om henne eller hennes kunskap, och kommer aldrig att gf6ra. Jag respekterar me4nniskor och olikheter, e4ven om jag inte alltid delar ste5ngpunkt. A-M, du pratar om att e4mnesomse4ttningen kanske inte ff6re4ndras men hormonerna gf6r. c4r inte e4mnesomse4ttningen hormoner? (T3, T4 och kortisol-styrt)Eller e4r det he4r missuppfattningen e4r, att det e4r sje4lva betaoxidationen som inte ff6re4ndras. Ff6r de4r he5ller jag med. Sje4lva fettff6rbre4nningen pe5verkas troligtvis inte.Att vi tappar muskelmassa ste4mmer nog ff6r vissa. Vissa i min e5lder bf6r nog le4gga lite mer tid pe5 tre4ning. Men det som e4r intressant e4r vi som verkligen tre4nar och alltid har gjort, vi som har en mycket bra muskelmassa (Jag ligger le5ngt f6ver det normala ff6r kvinnor i min e5lder och har alltid gjort, e4ven som fet) Varff6r har vi problem om muskelmassan e4r bra och e4mnesomse4ttningen kvarste5r pe5 det normala? Jag fe5r inte ihop logiken.Sen tar du upp detta med me4ttnadshormon. Det e4r ju det jag flaggar ff6r. Jag delar din uppfattning. De ff6re4ndras. Varff6r? Om de inte pe5verkas av hur vi e4ter, ff6r det pe5ste5s ju av me5nga idag, av vad ff6re4ndras de de5? Ff6r me5nga har som faktum en stf6rd me4ttnad och hunger idag, e4ven vid strikt LCHF.Sen kommer ne4sta fundering. De flesta jag arbetar med i dag, kvinnor 40-60 e5r. (Observera e5ldern ff6r det e4r ju skillnad pe5 ne5gon som e4r 20-30) De f6vere4ter inte. De har provat SSS LCHF. Fungerar inte. De har provar Fakir, fungerar inte. De har provat PF, fungerar inte. Och de e4r inte uppe pe5 natten och tjuve4ter. Varff6r ge5r de inte ner i vikt, om jag har fel ge4llande en otrygg kropp?Tar vi sen fe5ngarna i gettot. He5ller med i ditt resonemang. De tappade muskler. MEN de arbetade ockse5 8-10 timmar var dag pe5 dessa 700-800 kcal. Och se5 me5nga timmars arbete borde ff6rbruka viss energi. Och detta arbete tillsammans med den basala ff6rbrukningen borde enligt all kunskap som finns idag klart f6verstiga 700-800 kcal. Se5 e4ven om viktminsknigen inte skulle bli 75 kilo se5 kanske runt 40-50 kilo? Varff6r skedde inte det? Ff6r inte kan ve4l muskelmassan vara se5 le5g och du e4nde5 klarar av 10 timmars arbete var dag pe5 full e4mnesomse4ttning som de5 inte skulle motsvara med e4n 700 kcal? I min ve4rld le5ter det orimligt. Du pratade om hormonell pe5verkan. De4r he5ller jag med och det e4r ju de4r jag har min oro. Att stre4va efter minimalt med fett pe5 kroppen kan nog ge en skitsnygg kropp. Men vad he4nder med ve5r hormoner? Kf6nshormoner? Spegelbilden e4r snygg men hur e4r det med alla ve5ra fettlf6sliga vitaminer? Och om du e4ter mycket fett (vilket jag tror e4r helt ofarligt) vad e4r det de5 du inte orkar e4ta den dagen?Och det du inte e4ter, vad har det ff6r arbetsuppgifter i kroppen? Brister tar ca 10 e5r att bli sjuk av, se5 du kan me5 perfekt idag. Jag me5dde perfekt pe5 Helsingf6rspiller Smal, snygg och alltid ohungrig. Inget kunde f6vertyga mig den ge5ngen att jag hade fel fokus. Min magen var ju stenhe5rd och platt!Sen en annan tanke. Redogf6r vi ff6rebilder som har stora bloggar eller FB-grupper ff6r allt? Eller kan det vara se5 att vi presenterar den bild som vi f6nskar leva efter?Sen c4R det stor skillnad pe5 oss som jojobantade med fettskre4md kost. Vi misslyckades ju och stannade kvar i att ge5 ner i vikt i 20-30 e5r. Ni som nu har hela kroppar och kan bf6rja med re4tt kost har ju en enorm ff6rdel. Ni ge5r ner i vikt. c4r klara och kan sle4ppa fokuseringen. Ni ge5r ner till f6nskad vikt och sen bf6rjar livet. Ff6r vi ska ju inte e4ta livet, vi ska ju leva det. Min oro e4r att trots att ni har den enkla kroppen. Ni gf6r det ni ska och lyckas se5 ser jag flera som sen inte sle4pper matfolkuseringen utan det ska bli mer och mer, tuffare och tuffare. Att bara e4ta och leva med ett matnonchalant e4tbeteende ke4nns som lite ute.Ne4r du e4r smal, skitsnygg och tryggt kan e4ta utan att bry dig och utan att tappa dina ff6rdelar. Du har hittat en livsstil som du kan leva med i minst 30 e5r, varff6r fortse4tta jaga ne5got? Ne4r jag var ung, smal, ve4ltre4nad se5 jagade jag ne5got be4ttre. Sorgligt. Perfekt df6g inte, jag ville mer. Maten och kroppen hamnade i fokus. Jag ville fe5 bekre4ftelse ff6r min kropp och ff6r att jag kunde. Som tur var se5 fanns inte ne4tet de5. Se5, jag hoppas att alla hittar sin ve4g till att me5 sitt be4sta. Att du gf6r vad du ska och vill. Och sen e4r klar!! Ff6r jag e4r ganska f6vertygad om att kroppen inte har en aning om att ett energiunderskott kommer av olika anledningar. Jag e4r f6vertygad om att kroppen inte har hormonell programmering i DNA se5 den kan skilja pe5 om underskottet kommer av sve4lt eller en viktminskningskur. Me5nga som e4ter LCHF vittnar om detta. Ff6r tyve4rr har vi nu ett ge4ng jojoabantare med erfarenhet av att jojo:a med LCHF. Ff6rsta och andra ge5ngen fungerade LCHF kanon, men 3:e och 4:e se5 var det tve4rstopp .Det finns inte re4tt eller fel. Det finns inte ett facit. Ke4nn efter vad vill du? Det jag erbjuder e4r att du le4r dig e4ta, du blir smal eller normalviktig och sen bantar du aldrig mer. Matfokuseringen bf6r ff6rsvinna och livet bf6r ta mer plats. Vill du ne5got annat se5 finna allt du sf6ker. Men jag erbjuder inte metoder, jag stre4var efter livsstil. Jag tycker inte om metoder, en f6nskan om att slippa e4ta, ett fixerat och fokuserat mat och viktbeteende samt de4r jag inte arbetar le5ngsiktigt. Jag och me5nga andra har provat den andra ve4gen och vi har kommit fram till att den ledde bara till te5rar, ff6rtvivlan och hopplf6shet samt ett ste4ndigt misslyckande. De som delar min uppfattning kommer att ve4lja en ve4g som pe5minner om det jag erbjuder. De som inte delar min grund kommer att ve4lja ne5got annat. Har jag fel? Nej. Har de som erbjuder ne5got annat fel? Nej.Vi behf6ver inte he5lla med varandra. Men att ff6rsf6ka ble5sa ut ne5gon annans ljus ff6r att sje4lv lysa klarare kanske inte heller e4r speciellt konstruktivt i en utvecklande diskussion. Det e4r ju du som ve4ljer vad du vill gf6ra med din kropp. Ditt val e4r ju alltid re4tt ff6r dig. Ingen e4ger sanningen. Vi erbjuder det vi tror e4r be4sta valet. Du som vill lyssna ve4ljer den person som du tror kommer hje4lpa dig och din kropp be4st.Prova och ke4nn efter..

 
Mari  (www.facebook.com/profile.php?id=100003469660712)
 

Mike,Since each bank will only allow you to personally gaueantre the line of credit for one company at their bank, what is the benefit to opening more than one company?Cashman http://vqdxksn.com [url=http://anpkwsnf.com]anpkwsnf[/url] [link=http://mydacut.com]mydacut[/link]

 
Ny kommentar 
 
* = Obligatoriskt fält

* Ditt namn:   


Din webbplats: (frivillig)


* Kommentar:   


* Ange bokstäverna/siffrorna i bilden

 

 
  < Tillbaka till frågor/svar
 
 
 
Om frågan/svaret
Datum: 2010-02-21
Taggar: 
Kategorier:  Kostfrågor
Antalet visningar:  8415